Kursanmälan

Har du frågor/funderingar kring en kurs är du varmt välkommen att höra av dig via kontaktsidan som du hittar HÄR.

Så fort jag sett din anmälan återkommer jag med en bekräftelse via e-post, samt faktura och ytterligare information om kursen du anmält dig till.

Innan anmälan: Läs igenom anmälningsvillkoren och fyll därefter i anmälningsformuläret.

(På mobilen hittar du anmälningsvillkoren under formuläret).
Anmälan till kurs

Viktig information: Efter att du tryckt på "Skicka anmälan" och godkänt att "Jag är inte en robot" så kan du behöva trycka på "Skicka anmälan" på nytt för att anmälan ska skickas iväg. Skulle det vara problem så går det bra att maila mig till: info@teamhanna.se

 

Anmälningsvillkor
Anmälan godkänner att du läst och accepterar villkoren.

Ångerrätt

Ångerrätten är 14 dagar enligt lagen om distansavtal (2005:59). Vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt från den dagen du ingick avtalet, d.v.s. den dagen du skickade in din anmälan/anmälan ankom till mig (Hanna).

Vill du frånträda avtalet (ångerrätt) ska du som konsument lämna eller sända ett tydligt e-postmeddelande till info@teamhanna.se med att du vill frånträda avtalet, detta inom 14 dagar från den dagen du ingick avtalet. Har du betalt in kursavgiften sker återbetalning sedan utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dagen jag underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dagen du ingick avtalet. När ångerfristen löpt ut gäller i stället avbokningsreglerna som du hittar under ”Avbokningsregler” nedan.

Den dagen kursen startar samtycker du till att avstå från ångerrätten och ångerrätten är då förbrukad, oavsett om du närvarar vid kursstarten eller inte. D.v.s. ångerrätten gäller inte från den dagen kursen startar, om kursen startar inom de 14 dagar du har i ångerrätt.

Betalning

Fakturan för kursen och anmälningsvillkoren du accepterat vid anmälan skickas ut till dig ihop med bekräftelsen till kursen. Vanligtvis är förfallotiden på 10 dagar på fakturan, där du hittar förfallodatumet på fakturan.

Vid anmälan mindre än 14 dagar före kursstart gäller omgående betalning.

Är betalningen inte mottagen vid förfallodatumet skickas påminnelse ut via e-post. Därefter om inte betalning mottages inom 7 dagar från dagen påminnelsen skickades ut, då kan platsen komma att tilldelas någon annan.

Betalning sker till bankgiro/faktura.

Avbokningsregler

Från den dagen du ingick avtalet har du 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal (2005:59). Under ”Ångerrätt” ovan hittar du mer kring din ångerrätt du har vid ingått avtal.

Efter att ångerfristen löpt ut gäller följande:

  • Vid avbokning 31 dagar eller fler före kursstart återbetalas kursavgiften med avdrag för en administrationskostnad på 200 kr.
  • Vid avbokning närmre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast vid uppvisande av läkarintyg/veterinärintyg, med avdrag för en administrationskostnad på 200 kr.
  • Vid avbokning från den dagen kursen startar återbetalas kursavgiften endast vid uppvisande av läkarintyg/veterinärintyg, med avdrag för en administrationskostnad på 200 kr och för genomförd del av kursen.

Avbokning ska ske via e-post till info@teamhanna.se och det ska tydligt framgå att du vill avboka, vilket sedan ska bekräftas av mig (Hanna).

Frånvaro

Meddela i god tid om du inte kan delta på något tillfälle. Om möjligt ska frånvaroanmälan göras minst 2 timmar innan kursen startar. Frånvaroanmälan görs antingen via sms till Hanna eller via e-post till info@teamhanna.se .

Vid utebliven närvaro och ingen frånvaroanmälan debiteras tiden oavsett.

Vid sjukdom och du meddelar det i god tid kan det i mån av tid och plats finnas möjlighet att ta igen tillfället vid ett annat tillfälle. Annars kan det istället finnas möjlighet att ta del av skriftligt material med möjlighet att ställa frågor, om jag (Hanna) som instruktör bedömer att det är lämpligt.

Ditt ansvar som hundägare

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) har du som hundägare alltid strikt hundägaransvar.

Vid deltagande på kurs ska din hund ha en grundvaccination och vara vaccinerad enligt SKK’s rekommendationer (ha aktuell vaccination). Din hund ska heller icke visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom och är i övrigt veterligen frisk. Valpar kan börja kurs innan den sista vaccinationssprutan (vid 12 veckors ålder) om grundvaccination finns.

Det är ditt eget ansvar att ha en gällande försäkring till din hund.

Övrigt

  • Om det är för få anmälda på kursen du anmält dig till, då har jag (Hanna) rätten att kunna ställa in kursen. Har du betalt in kursavgiften återbetalas i sådana fall hela avgiften, alternativt så har du möjlighet att ha avgiften innestående till en annan kurs.
  • Har du inte möjlighet att delta på nytt satt datum om något tillfälle på grund av dåliga väderförhållanden (som inte möjliggör att kunna hålla kurstillfället som planerat) eller att jag (Hanna) som instruktör skulle bli sjuk/liknande, då finns möjligheten att ta igen tillfället vid ett annat tillfälle (alternativt privat om det inte finns möjlighet i en annan grupp).

GDPR

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR, inom EU. För mig är det viktigt att du känner dig trygg i min behandling av dina personuppgifter. De uppgifter som tas in vid anmälan till en kurs är förnamn och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Jag samlar in nämnda uppgifter för att kunna ha kontakt med dig för tjänsten du bokat och som underlag i bokföring. Uppgifterna sparas i 2 år efter vår senaste kontakt, dock med undantag av de uppgifter som krävs enligt Bokföringslagen, 7 år.

Dina personuppgifter finns endast hos mig och du kan närsomhelst be att få veta vilka personuppgifter som finns hos mig (Hanna) och/eller få uppgifterna borttagna. Skicka då e-post till: info@teamhanna.se

Bilder som tas under kurstillfällen tas alltid i samtycke med dig. Bilderna jag tagit på din hund (och dig) skickar jag alltid till dig via e-post för att du ska få ta del utav dem. Vill du inte att jag tar bilder på din hund (och dig) ska detta meddelas till info@teamhanna.se och du kan även meddela om jag ska radera någon bild.