Hundträning - Hur jag ser på det

För mig är det viktigt att hela tiden bygga på en relation till sin hund och hela tiden se individen. Jag bygger träningen på positiva förstärkningar, där jag belönar de önskvärda beteendena. Det var redan för snart 100 år sedan som B.F Skinner (med sina idag väldigt kända studier) kom fram till att förstärkning av önskvärda beteenden var mycket mer framgångsrika och effektiva än att bestraffa felaktiga beteenden. Vi borde därmed inte backa tillbaka bandet längre än över 100 år... 

Jag baserar därmed min träning på kunskap kring hur hundar lär sig och är som art. Att använda sig utav kunskapen och träna på ett effektivt & trevligt sätt som är behagligt för hunden och inte skadar (varken psykiskt eller fysiskt) är för mig en självklarhet. När jag då talar om bestraffningar handlar det om att belöningen uteblir (exempelvis att godiset, leksaken eller uppmärksamheten från matte/husse försvinner).  Bestraffningarna får aldrig orsaka smärta, leda till att hunden blir stressad eller förstör relationen mellan hund och ägare.

En hund, ett djur och även vi lär oss på samma sätt. Vi lär oss av det som lönar sig. Ett beteende som vi får belöning för upprepar vi och ett beteende som resulterar i obehag undviker vi. Istället för att säga till hunden vad den inte får göra så hjälper jag den med vad den får göra. Detta gör träningen mycket enklare och effektivare. Dessutom är det mycket roligare för både oss och för hunden!

Oavsett vad man tränar och på vilken nivå så är mitt mål att träningen alltid ska vara rolig. Där jag alltid utgår från individen och dess förutsättningar samt efter hundens ras. Tillsammans skapar vi en bra relation och en TEAM känsla.