Privatlektion

En privatlektion är ett perfekt tillfälle att utvecklas tillsammans med din hund. Vi tränar på det ni känner att ni vill ha hjälp med. 
Det kan till exempel vara:
- Kontakt.
- Följsamhet/att gå fint i kopplet.
- Inkallning
- Aktivering
- etc. *

Pris: 400 kr (inkl. moms).
Träningen pågår i cirka 45 minuter, beroende när vi känner oss nöjda.

Jag har även möjlighet att ha lektioner på annan plats!
Hör av dig till mig för att veta pris på träning på annan plats.

* ej beteendeutredningar.

Intresseanmälan privatlektion