Relation & samarbete

En snabbkurs där vi lägger fokuset helt på er och att ni ska växa tillsammans!

Under den här träningen kommer ni få utveckla ert samarbete, vi kommer gå igenom doga (i korthet) och vi går in djupare i relation. Det blir ett fint tillfälle att bygga tillit och relation bortom "det vanliga". Något som ni kommer ha nytta av tillsammans under hela hundens liv!


Kursinnehåll i korthet: 
- Workout.
- Doga (i korthet).
- Känslor.
- Relation.
- Tillit.
Datum: 29 augusti kl.14 - ca 15:00
Pris: 300 kr (inkl. moms)
I priset ingår även material på det vi gått igenom och delas ut vid kursens slut.
Vid anmälan till både "Relation & Samarbete - 29 augusti" och "Kontakt & följsamhet 2.0. - 12 september" får du 100 kr rabatt!
Foto: Frida.L