Hanna Söderberg

Utbildad Professionell Hundtränare

Jag har alltid haft ett stort intresse för djur, framförallt är det hundar och hästar som jag kom att fastna extra för relativt tidigt i mitt liv.

År 2018 tog jag studenten från ekonomiprogrammet och direkt efter det började jag utbildningen till hundinstruktör. Därefter har jag fördjupat mig mer inom hund och är idag även diplomerad friskvårdsinstruktör för hund, balansbollsinstruktör, hundpsykolog och har dels gått utbildning inom valputveckling och packmanagement/hundar i flock. Mer om min utbildning finns längst ned på denna sida.

En som varit en stor del till att jag idag är hundinstruktör är familjens första hund, Zimba (en Cavalier King Charles Spaniel). Han kom hem till oss när jag var 10 år och har alltid varit en glad & lättsam kille som tyckt om att följa med på olika äventyr i vardagen. Idag är han en 13,5 årig glad kille som ännu är full med energi och följer med på kortare skogspromenader som han älskar.

För mig handlar livet med hund om att ha en fin relation till varandra, att göra saker tillsammans i vardagen (men även att stanna upp och vara här & nu tillsammans) och att se sin hund för den individ som den är; dess känslor, upplevelser, beteenden och behov. En individ som lärt mig mer om detta är Sky (en Cavalier King Charles Spaniel som kom hem till oss 2019).

Sky kom in i mitt liv som en virvelvind och är lite av en Ferrari 24/7, det vill säga full fart all vaken tid så gott som. Han är en väldigt glad kille som brinner för dogparkour och har alltid haft lätt att visa känslor. Men mellan alla fartfyllda stunder finns ett lugn och att stanna upp i naturen är en stor favorit.

Var kommer namnet ”Team Hanna” ifrån?
Team Hanna kommer från början när jag tävlade med islandshästar som ungdom. Hela familjen var med och hjälptes åt när jag skulle i väg på tävling, vi var som ett TEAM kring hästen. Kort därefter kom hemsidan "teamhanna.se" att skapas och handlade till en början en del om hästarna, men när jag sedan började utbildningen till hundinstruktör så föll det sig naturligt att ”Team Hanna” fick bli en del i det.

Idag står ”Team” för relationen mellan hund och ägare som jag lägger stort fokus på. Att vara ett TEAM tillsammans med sin hund och att se sin hund för den individ den är. ”Hanna” står för att det är jag som driver företaget.


Jag är H-märkt och medlem i Sveriges Hundföretagare

Våra medlemmar har flera hundra timmars dokumenterad utbildning samt praktisk arbetserfarenhet bakom sig. De har dessutom enats kring en gemensam policy och etik som innebär att du eller din hund kommer att bemötas väl och att tjänsten baseras på modern forskning, kunskaper och respekt för individens särdrag. För att kunna bli H-märkt som företagare måste man uppfylla våra utbildningskriterier samt förbinda sig att följa föreningens stadgar och etiska ställningstagande, det så kallade medlemsåtagandet. Vi begär dokumentation på utbildningar, arbetserfarenheter och referenser.

Läs mer på www.sverigeshundföretagare.se


Utbildning

YRKESUTBILDNING: 2018-2019
Hundinstruktör - Hundsteg

Kort utdrag ur utbildningen:
- Inlärning, Pedagogik, Metodik.
- Hundens beteende/ etologi.
- Ledarskap, dominans, bestraffningar - innebörd.
- Stress, symtom, behandling, orsak.
- Motivation, stress och arousal.
- Hundens vardag.
- Aktivering/Sysselsättning.
- Valpen. Utveckling och metodik.
- Friskvård.
- Raskunskap.
- Klicker 1 - inlärningsprinciper.
- Hunden i samhället.
- Smittspridning.
- m.m.
Lärare:
Michelle Ohlsson
Sandra Tellström
Nina Johansson

Massage
2 dagars utbildning, 2019
Lärare: Frida Lundin, Svenska Fysioterapiskolan

Påbyggnad hundinstruktör
Yrkesutbildning distans - Hundsteg, 2020/2021.
Kort utdrag ur utbildningen:
- Inlärningspsykologi, pedagogik och metodik.
- Etologi: språk och beteende ur ett hundpsykologiskt perspektiv.
- Holistiskt hundperspektiv.
- Naturen som inspiratör.
- Relation som fundament.
- Hundars känsloliv.
- Hundens arbetsliv.
- Berikning och vardagsaktivering.
- Stress, kartläggning och detox.
- Passivitet, vila, avslappning och återhämtning.
- Friskvård. Första hjälpen.
- Lek och belöning.
- Valpar, unghundar och hormonell utveckling.
- Vardagsproblem, inkallning och koppelträning.
- Raskunskap
- m.m.
Föreläsare:
Sandra Tellström, Louise Tigerhielm, Caroline Alupo, Jenny Bernström, Maja Bohlin, Michelle Ohlsson och Nina Johansson.

Valputveckling
3 dagars utbildning hos Hundsteg, 2020.
Kort utdrag ur utbildningen:
- Valpens utveckling
- Prenatal stress, neonatal stress
- Rädsle och nyfikenhets kurvor
- Socialisering och prägling
- Arv och miljö
- Personlighetsfördelning i en kull
- Valptester och lämplighets tester
- Tikens roll och inflytande
- Kroppskontroll och självförtroende
- Unghunds utveckling och träning
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Valputveckling på distans
Föreläsningsserie på 3 delar hos Hundsteg, 2020/2021.
Kort utdrag ur utbildningen:
- Neonatal & Prenatal utveckling
- Valpens träning & utveckling
- Personligheter, egenskaper & framtiden.
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

YRKESUTBILDNING: 2020-2021
Hundpsykolog - Hundsteg

Kort utdrag ur utbildningen:
- Inlärningspsykologi
- Utredningsteknik/metodik
- Hundens känsloliv
Aggressionsproblematik
Hantering /vård problematik
Rädsla, Ljudrädsla
Separationsångest
Coreövningar, avreaktioner och känsloterapi
Avslappningsövningar
Emotioner och känslokartor
Ängslans låda
Rörelseanalyser
Smärta/sjukdom/remisser
Näringslära, kosttillskott, naturläkemedel
Friskvård & träning
Felstimulering
PTSD, chock, ångest (Caroline Alupo)
Flockbeteenden
Antijakt träning (Caroline Alupo)
Hormoner och stress
- m.m.
Lärare:
Sandra Tellström
Michelle Ohlsson
Elin Weber
Caroline Alupo (föreläsare)
Maja Bohlin (föreläsare)

Relationsresan
8 veckors distanskurs, 2020 och 2021.
Kort utdrag ur kursen:
- Beröringsterapi och massage.
- Coreövningar.
- Rörelsebehov.
- Relationsinventering.
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Dogamovement
8 veckors distanskurs, 2020 och 2021.
Kort utdrag ur kursen:
- Doga positioner
- Yoga positioner
- Avslappningsövningar
- Mindfullness
- Frågeställningar att arbeta med för att fördjupa relationen till dig själv och din hund.
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Reaktiva hundar
Live webbinar, Alupo Hundkunskap 2021.
Innehåll:
- Orsak och verkan
- Avreaktioner och stresshantering
- Resursaggression
- Beteendeterapi
- Riggad och verklighetstrogen träning
- m.m.
Föreläsare: Caroline Alupo.

Goat Clickercamp
3 dagars utbildning/praktisk träning - Hundsteg, 2021.

Lärare: Michelle Ohlsson

Workshopdagar - Hundpsykolog
2 dagars workshop hos Hundsteg 2021.
Innehåll:
- Utveckling som Hundpsykolog. Samtal & praktik.
- Rörelseapparaten, skador, anatomi m.m.
Lärare:
- Sandra Tellström
- Maja Bohlin (Fysioterapeut för hund).

YRKESUTBILDNING: 2020-2021
Friskvårdsinstruktör - Hundsteg

Kort utdrag ur utbildningen:
- Massage
- Träningslära
- Styrka, kondition, koordination, balans, återhämtning.
- Hälsa, anatomi, rörelseanalyser.
- Dogparkour
- Doga
- Hundens känsloliv
- Balansbollsträning
- Cirkelträning
- Hinderbanor
- Näringslära, foder, vitaminer, tillskott.
- m.m.
Lärare:
Sandra Tellström
Louise Tigerhielm (mentor)
Maja Bohlin (föreläsare)
Malin Andersson (föreläsare Dogparkour)
Jenny Bernström (föreläsare)

Balansbollsinstruktör
Steg 1 och Steg 2 - Hundsteg, 2021.
En del i Friskvårdsinstruktörutbildningen.
Lärare:
Louise Tigerhielm (mentor)
Maja Bohlin (föreläsare)
Sandra Tellström (utbildningsansvarig)

Packmanagment
3 dagars utbildning hos Hundsteg, 2022.
Kort utdrag ur utbildningen:
- Flockkonstruktion
- Hundens språk och signaler
- Resurshantering och täthets stress
- Förutsättningar för välfungerande flock
- Tidiga erfarenheters inverkan
- Könsmognadens påverkan
- Sensitisering, isolering
- Felsökning och åtgärdsplaner
- Långsiktig rehabilitering
- Fältstudier: hundspråk, strukturer och rutiner.
- m.m.
Lärare:
Sandra Tellström, Hundsteg

Packmanagment på distans
Distansutbildning hos Hundsteg, 2022.
Kort utdrag ur utbildningen:
- Flockkonstruktion
- Personlighetstyper och behov
- Unghundar i flock
- Omplaceringar
- Resurshantering & täthets stress
- Förutsättningar för välfungerande flock
- Tidiga erfarenheters inverkan
- Felsökning och åtgärdsplaner
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Professionell Hundtränare - Hundsteg
Delutbildningar:

- Hundinstruktör / Påbyggnad hundinstruktör
- Hundpsykolog
- Klickerfördjupning: Goat Clickercamp
- Valputveckling
- Friskvårdsintruktör
- Packmanagment + fältstudier hundar i flock