Om mig

Hanna S

DIPLOMERAD HUNDINSTRUKTÖR
Läser till professionell hundtränare

Mitt namn är Hanna. Jag är ifrån Göteborg, men bor sedan några år tillbaka i södra Dalarna, Avesta, där jag idag är aktiv som hundinstruktör. 

Jag har alltid haft ett stort intresse för djur och var inte gammal när jag kom i kontakt med hundar för första gången. Direkt efter att jag gått ut ekonomiprogrammet på gymnasiet valde jag att börja min resa till att bli hundinstruktör och kan sedan februari 2019 kalla mig diplomerad hundinstruktör. Sedan dess har mitt intresse för inlärning och hundar växt ännu mer. Våren 2020 började jag min resa till professionell hundtränare.

Together Everyone Achieves More

För mig är det viktigt att hela tiden bygga på en relation till sin hund och hela tiden se individen. Tillit, förtroende och en fin relation är väldigt viktiga grundstenar för mig när det kommer till oss och våra hundar.

Träningen individanpassas alltid, där all träning baseras på kunskap kring hur hunden lär sig. Att träna på ett trevligt sätt som är behagligt för hunden och inte skadar (varken psykiskt eller fysiskt) är för mig en självklarhet.

Tillsammans skapar vi en bra relation och en TEAM känsla!

Jag är H-märkt och medlem i Sveriges Hundföretagare


Utbildning

YRKESUTBILDNING: 2018-2019
Hundinstruktör - Hundsteg

Kort utdrag ur utbildningen:
- Inlärning, Pedagogik, Metodik.
- Hundens beteende/ etologi.
- Ledarskap, dominans, bestraffningar - innebörd.
- Stress, symtom, behandling, orsak.
- Motivation, stress och arousal.
- Hundens vardag.
- Aktivering/Sysselsättning.
- Valpen. Utveckling och metodik.
- Friskvård.
- Raskunskap.
- Klicker 1 - inlärningsprinciper.
- Hunden i samhället.
- Smittspridning.
- m.m.
Lärare:
Michelle Ohlsson
Sandra Tellström
Nina Johansson

Massage
2 dagars utbildning, 2019
Lärare: Frida Lundin, Svenska Fysioterapiskolan

Påbyggnad hundinstruktör
Yrkesutbildning distans - Hundsteg, 2020/2021.
Kort utdrag ur utbildningen:
- Inlärningspsykologi, pedagogik och metodik.
- Etologi: språk och beteende ur ett hundpsykologiskt perspektiv.
- Holistiskt hundperspektiv.
- Naturen som inspiratör.
- Relation som fundament.
- Hundars känsloliv.
- Hundens arbetsliv.
- Berikning och vardagsaktivering.
- Stress, kartläggning och detox.
- Passivitet, vila, avslappning och återhämtning.
- Friskvård. Första hjälpen.
- Lek och belöning.
- Valpar, unghundar och hormonell utveckling.
- Vardagsproblem, inkallning och koppelträning.
- Raskunskap
- m.m.
Föreläsare:
Sandra Tellström, Louise Tigerhielm, Caroline Alupo, Jenny Bernström, Maja Bohlin, Michelle Ohlsson och Nina Johansson.

YRKESUTBILDNING: 2020-2021
Hundpsykolog - Hundsteg

Kort utdrag ur utbildningen:
- Inlärningspsykologi
- Utredningsteknik/metodik
- Hundens känsloliv
Aggressionsproblematik
Hantering /vård problematik
Rädsla, Ljudrädsla
Separationsångest
Coreövningar, avreaktioner och känsloterapi
Avslappningsövningar
Emotioner och känslokartor
Ängslans låda
Rörelseanalyser
Smärta/sjukdom/remisser
Näringslära, kosttillskott, naturläkemedel
Friskvård & träning
Felstimulering
PTSD, chock, ångest (Caroline Alupo)
Flockbeteenden
Antijakt träning (Caroline Alupo)
Hormoner och stress
- m.m.
Lärare:
Sandra Tellström
Michelle Ohlsson
Elin Weber
Caroline Alupo (föreläsare)
Maja Bohlin (föreläsare)

Valputveckling
3 dagars utbildning hos Hundsteg, 2020.
Kort utdrag ur utbildningen:
- Valpens utveckling
- Prenatal stress, neonatal stress
- Rädsle och nyfikenhets kurvor
- Socialisering och prägling
- Arv och miljö
- Personlighetsfördelning i en kull
- Valptester och lämplighets tester
- Tikens roll och inflytande
- Kroppskontroll och självförtroende
- Unghunds utveckling och träning
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Valputveckling på distans
Föreläsningsserie på 3 delar hos Hundsteg, 2020/2021.
Kort utdrag ur kursen:
- Neonatal & Prenatal utveckling
- Valpens träning & utveckling
- Personligheter, egenskaper & framtiden.
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Relationsresan
8 veckors distanskurs, 2020 och 2021.
Kort utdrag ur kursen:
- Beröringsterapi och massage.
- Coreövningar.
- Rörelsebehov.
- Relationsinventering.
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Dogamovement
8 veckors distanskurs, 2020 och 2021.
Kort utdrag ur kursen:
- Doga positioner
- Yoga positioner
- Avslappningsövningar
- Mindfullness
- Frågeställningar att arbeta med för att fördjupa relationen till dig själv och din hund.
- m.m.
Lärare: Sandra Tellström, Hundsteg

Reaktiva hundar
Live webbinar, Alupo Hundkunskap 2021.
Innehåll:
- Orsak och verkan
- Avreaktioner och stresshantering
- Resursaggression
- Beteendeterapi
- Riggad och verklighetstrogen träning
- m.m.
Föreläsare: Caroline Alupo.

Pågående utbildning:
Professionell hundtränare
- Hundpsykolog Master

- Friskvårdsinstruktör